Naše Usluge

 

Naša kompanija moze da ponudi širok spektar usluga u okviru logistike.

 

Nabavka i isporuka materijala i opreme

Isource Supply International doo vrši odabir dobavljača, sprovodi tehničke revizije i organizuje nabavnu delatnost u skladu sa Planom nabavki naručioca što omogućava efikasno upravljanje procedurama nabavke. Organizacija i razvoj ulazne kontrole na početku lanca snabdevanja smanjuju rizik od identifikovanja nekvalitetnih proizvoda nakon već nastalih logističkih troškova i omogućavaju eliminisanje privremenih gubitaka za zamenu tih proizvoda, što može dovesti do pomeranja rokova izgradnje. Za kontrolu kretanja tereta kreirano je upravljanje kretanjem materijala i opreme čiji zadatak je integrisanje informacija za naknadnu organizaciju prijema, evidencije, skladištenja i izdavanja materijala i opreme u objektu.

Kompletаn Paket Usluga Carinjenja

Isource Supply International doo poseduje potrebne kompetencije za pružanje kompletnog paketa usluga carinjenja. Isource Supply International doo poseduje kompetencije i iskustvo u obavljanju carinskih operacija sa teretom, uključujući zastupanje naručioca pred carinskim organima kao i usluge konsaltinga u spoljnoekonomskoj delatnosti.

Nabavka za velike projekte

Kompanija vrši snabdevanje velikih projekata iz oblasti nafte i gasa i pruža kompleks usluga obezbeđivanja projekata materijalima i opremom, uključujući prijem, skladištenje i izdavanje direktno na objektu. Takođe Isource Supply International doo vrši snabdevanje velikih projekata i pruža kompleks usluga obezbeđivanja projekata materijalima i opremom, uključujući prijem, skladištenje i izdavanje direktno na objektu.

Logističko modeliranje i konceptualno projektovanje

Isource Supply International doo vrši modeliranje procesa snabdevanja projekata za razvoj optimalne logističke šeme. Pre realizacije bilo kojeg projekta snabdevanja stručnjaci kompanije Isource Supply International doo rade modeliranje procedure nabavke za razvoj optimalne logističke šeme.

Isporuka tereta svim vrstama transporta

Isource Supply International doo vrši prevoz tereta svim vrstama transporta: drumskim, železničkim, vodenim i vazdušnim. Postojeća infrastruktura, vlastiti vozni park i pouzdani izvođači obezbeđuju uspešnu realizaciju projekata.

Projektna logistika

Realizacija projekata prevoza vangabaritnog tereta je jedan od prioritetnih pravaca razvoja delatnosti Isource Supply International doo. Dostupnost potrebnih resursa, stručnost u pružanju usluga, kao i pouzdani i stabilni partnerski odnosi sa inostranim dobavljačima, omogućavaju odgovorno i u zadatom roku izvršavanje jedinstvenih i kompleksnih zadataka prevoza opreme od mesta proizvodnje do mesta postavljanja i puštanja u rad.

Skladišna logistika

Isource Supply International doo nudi kompletan paket usluga iz oblasti skladišne logistike širom sveta. Osnovni zadatak skladišne logistike je optimizacija poslovnih procesa prijema, manipulacije, skladištenja i otpreme robe sa skladišta. Dodatne usluge koje pruža Isource Supply International doo uključuju osiguranje i pakovanje tereta.